• All Products
 • اعتیاد، سوگ و چاقی
 • خانواده و زوجین
 • شغلی
 • کودک و نوجوان
 • مترجم
 • مشاوره فردی
 • مشکلات تحصیلی
 • مشکلات جنسی
 • مهارت های زندگی
 • تمامی مشاوران
 • اعتیاد، سوگ و چاقی
 • خانواده و زوجین
 • شغلی
 • کودک و نوجوان
 • مترجم
 • مشاوره فردی
 • مشکلات تحصیلی
 • مشکلات جنسی
 • مهارت های زندگی

دکتر وحیده عبدالهی – مشاور تحصیلی

200,000 تومان 160,000 تومان

امتیاز 0 از 5

دکتر آرزو لشکری

200,000 تومان 160,000 تومان

امتیاز 0 از 5

مجموعه روانشناسی آنسایکو پیشرو در ارائه خدمات روانشناسی آنلاین به سه زبان (ترکی، کردی و فارسی)، اینبار پیشرو در پذیرش پرداخت هزینه های مشاوره و کارگاهها با ارز دیحیتال شد.

از تاریخ ۱۶ خرداد مراجعین می توانند با ارز دیجیتال هزینه های خود را پرداخت کنند.