دریافت مشاوره از تمامی نقاط جهان!

دریافت مشاوره از تمامی نقاط جهان!

به آسانی با روانشناسان حرفه ای مشاوره داشته باشید

کارگاه های آنلاین در حیطه های مختلف روانشناسی!

کارگاه های آنلاین در حیطه های مختلف روانشناسی!

زندگی خود را بهبود دهید

۴۰

روانشناسان

۱۰۰

مراجعان

۲۰۰

جلسات مشاوره

۹۴

رضایت مراجعان

مشاوره می تواند شما را در زندگی موفق سازد

مقالات اختصاصی آنسایکو

مقالات اختصاصی در موضوع های مختلف روانشناسی را حتما مطالعه کنید. این نوشته ها کاملا اختصاصی می باشند و همه ی آن ها به روز و در زندگی روز مره کاربردی می باشند.

مجموعه روانشناسی آنسایکو پیشرو در ارائه خدمات روانشناسی آنلاین به سه زبان (ترکی، کردی و فارسی)، اینبار پیشرو در پذیرش پرداخت هزینه های مشاوره و کارگاهها با ارز دیحیتال شد.

از تاریخ ۱۶ خرداد مراجعین می توانند با ارز دیجیتال هزینه های خود را پرداخت کنند.